ANDEZİT

Yerel tabiriyle Ankara Taşı olarak bilinen andezit, volkanik kayaçtır. Yerkabuğunun belirli derinliklerinde bölümsel erimeyle, yeryüzüne derin çatlaklar boyunca yükselir ve bu kayaç açık renkli faldispat-kuvars ve matris minerallerin atmosferik şartlarda soğumasıyla oluşum aşamasını tamamlar. Günümüzde andezitler, tretuvar, cephe kaplaması , kaldırım taşı, yol taşı ve minarelerde kullanılmaktadır. Zengin renk seçenekleri andezitlere albeni sağlar. Andezitlerin en önemli özelliklerinden biri de ilk üretimlerinde yumuşak ve gittikçe sertleşen yapılarıdır. Bu özellik andezite istenilen şeklin kolayca verilmesini sağlar. Sertleşen yapıları andezitlerin yollarda ve kaldırımlarda, trafiğe açık alanlarda kullanımını her geçen gün arttırmaktadır.